Kommentarer på "Tomteboda är misskött"


Snart slutjoggat inne på Tomteboda spårområde. Trafikverket lovar att man ska säkra området; grinden ska stängas, området inhägnas bättre och förbudsskyltar ska sättas upp.

Kritiken tog skruv. Trafikverket lägger sig platt, medger att Tomteboda spårområde är misskött, har stora säkerhetsbrister och därför måste åtgärdas.

Det var under en joggingrunda för ett par veckor sedan jag upptäckte att man lätt kunde ta sig in på bangården vid Tomteboda strax norr om Karlbergs station. En av grindarna till området har under flera år stått öppen, livsfarligt eftersom här finns mängder av spår, växlar och tåg i rörelse. Här förvaras dessutom  farliga kemikalier och stöldbegärligt gods, bl a koppartråd. I veckan gjorde Trafikverket en inspektion.

-Tomteboda har historiskt varit en misskött plats med ett flertal brister i skalskyddet och många är åtgärdade fast en del kvarstår. Denna grind är en av de brister som står kvar att åtgärda. Det är ju som du säkert sett inte bara grinden som är problemet, det finns inget staket på andra sidan vägen. Så om grinden stängdes så kan man fortfarande gå runt den, skriver Daniel Lönn Rosengren, projaktledare Järnväg på Trafikverkets underhållsavdelning.

Det här kommer dock ta tid. Trafikverket kommer därför "få något temporärt på plats, så att det åtminstone syns att det inte är tillåtet att gå in på området".

Det krävdes ett par påminnelser och följdfrågor för att få Trafikverket att agera. De första svaret var helt intetsägande. Återstår att se om det nu händer något. Misstänker att Trafikverket har mycket annat att ta itu med. . . 

Keep on running!
Kändes denna post intressant och värd att kommentera går det bra här

#1 sverker - 2017-07-27 23:10:37

men vad säjer försäkringsbolaget? dessa brukar ju kräva inhägnader - vem som helst kan gå in och stjäla saker? barn kan komma in och bli skadade. det här är helt oacceptabelt och borde åtgärdas omgående.

#2 sverker - 2017-07-28 10:08:11

det här såg du väl ofta i USA - det kostar pengar att riva nedlagda fabriker och riva tomma bostadshus - då får det stå bara! Samma i fd Sovjetunionen! SJ har inte RÅD att fixa Tomteboda!

#3 Eric L - 2017-07-28 13:30:12

@sverker. Tomteboda och alla andra spåranläggningar i Sverige är Trafikverkets ansvar. SJ är ett av företagen som nyttjar Trafikverkets spåranläggningar för deras verksamhet. Om inte jag missminner mig är normalt sätt staten inte försäkrade överhuvudtaget, men det han ha ändrats

#4 sverker - 2017-07-28 19:41:42

OK - Trafikverket har inte råd fixa Tomteboda och tydligen har Svenska Kyrkan inte råd försäkra sig - kyrkorna tömdes på kyrksilver men det återfanns i Spanien - bankerna får inga försäkringar mot bankrån - minns kompisens farsa bankkamrern som hade en revolver i skrivbordslådan....

#5 Björn - 2017-07-28 22:18:42

Javisst är det oacceptabel, området borde snarast skyddas från intrång. Men jag misstänker att det kommer att dröja, har man misskött något så länge sker inga blixtutryckningar. Som Eric L skriver har numera Trafikverket ansvaret, inte statliga SJ, men ansvaret åvilar ändå staten och flera av företagen inne på Tomteboda är statliga. Innan SJ delades upp låg helhetsansvaret på just SJ, Numera verkar ingen ta ett samlat grepp. När jag kontaktade t ex Green Cargo och Infranord hänvisades jag till Trafikverket. Orsaken till de flesta dödsfall inom järnvägstrafiken är "obehörigt spårbeträdande". Inne på Tomteboda har det under de senaste åren inträffat några arbetsplatsolyckor med dödlig utgång, dock (ännu) inte när folk irrat in på spåren. När Citybanan byggdes och en återvinningsstation försvann satte man upp staket men man glömde (?) att säkra själva rangerbangården. Sträckan förbi Tomteboda är en av de mest trafikerade i hela Sverige och rangerbangården är porten ut till dessa spår.

#6 Ingmarie Nilsson(blog.yoging.se - 2017-07-29 22:19:18

Gnäll lönar sig. ;-)

#7 sverker - 2017-07-30 08:20:31

"gnäll"? förklara? (det är så här makthavarna ser på det när allvarliga anmärkningar kommer från medborgarna/skattebetalarna!) Minns när förre SJ-chefen belåtet leende dammade av spår med en dammvippa och sade: "att det ska vara så svårt".....

#8 sverker - 2017-07-31 09:57:34

det finns ingen anledning att ha dessa rangerbangårdar mitt i stan - bättre vore att sanera marken och sen bebygga den? Sen bygger de sprillans nytt nån stans på lämpliga ställen? Gäller även Årstafältet och Hagalund. Det är också gammaldags med centralstation mitt i stan! Pengarna från tomtförsäljningen kanske kan finansiera det hela?

#9 Björn - 2017-07-31 18:58:03

#Sverrker: Ja, rangerbangårdar nära storstäder har spelat ut sin roll och tveksamt om Tomteboda behövs. Förr, när det bl a handlade om färsktransporter av livsmedel, var det viktigt med korta transportvägar till konsumenterna. Som du skriver måste marken saneras, det översta jordlagret iTomeboda spårområdethar höga halter av arsenik. Vad jag sett finns ännu inga planer på bebyggelse här men området lär nog bebyggas. Håller däremot inte med om att centralstationen i Stockholm är felplacerad. Där det är som mest med folk ska stationer ligga och med Citybanan har spårkapaciteten för fjärrtågen fördubblats.

#10 sverker - 2017-07-31 21:35:31

OK - det är väl tjusningen med tåg förstås och Odenplans station är ju magnifik! Jag är tågfreak och Tyskland är bäst. Indien har nära 12 tusen mil spår. Vi hade som mest tre tusen. Det går åt litet energi tack vare stålhjulen och rälsen - men, kanske en fysiker kan räkna ut att totala energiåtgången historiskt blir exakt lika för alla transporter? Södra Station - Flemingsberg - Sundbyberg avlastar Centralen....där stannar nämligen fjärrtågen.

#11 Björn - 2017-08-01 11:15:13

Även jag är tågfreak, har bevakat bl a SJ för TT och SvD under ca 30 år. Ja, Tyskland är bland de bästa men det är dyrt att åka tåg där. Fick idag besked från Trafikverket att man fn inte har några planer på att avveckla Tomteboda och sälja område.

#12 sverker - 2017-08-10 22:01:50

DB dyrt? Det gäller att botanisera bland alla rabatter - dom är bra - tågen går som -
tåget......