Kommentarer på Dag 4: Den stora katastrofen


När Donau svämmade över 2002 gick vattnet nästan ända upp till andra våningen på detta hus. Mätaren på husväggen påminner cafégästerna om de olika flodkatastroferna under årens lopp.

Donau må verka fridfull. Men denna Europas nästa längsta flod är nyckfull, ja rent av lisfarlig.

Med allt tätare mellanrum svämmar de stora floderna i Europa över. Den största katastrofen inträffade i augusti 2002 med över hundra dödsoffer och ofattbara materiella skador. Värst utsatt var då Tyskland men även Österrike drabbades hårt då Donau svämmade över efter skyfall i Alperna. En nästan lika stor katastrof inträffade 2013.

Under vår färd längs Donau ser vi inga skador men påminns ständigt om naturkrafterna. Det byggs skyddsvallar och andra barriärer, inte bara närmast floden utan långt in i landet. Tiden med sandsäckar är förbi. Här i staden Grein där vi nu befinner oss har man förberett sig genom att bygga en cementmur på vilken man snabbt kan monterra upp meterhöga stålbalkar.

Grein (3 000 invånare) har bebyggelse från 1500-talet. Det vita huset i bakgrunden är det gamla rådhuset och inrymmer österrikes äldsta teater som fortfarande är igång. Det gula huset är hotell Goldenes Kreuz där vi bor.

Kort, solig och behaglig löpning idag trots motvind (mest Jan som besväras av vinden). Även morgondagen blir kort och förhoppningsvis slipper vi regnet. Ungefär halva sträckan är nu avklarad.

Dagens distans 29 km.

Keep on running!
Kändes denna post intressant och värd att kommentera går det bra här